Välkommen till Malmö Bouleallians!

Föreningar som vill bli medlemmar i alliansen ska i första hand ta kontakt med MBA:s ordförande Kenth Svensson på mejladressen mba-malmo@telia.com

Via länken nedan kan du läsa om de förmåner som följer med ett medlemskap i alliansen, både för föreningen och dess medlemmar. Där återfinns också en del punkter som anger vilka krav MBA ställer på sina medlemmar.

Ni är mycket välkomna att höra av er.

Styrelsen för Malmö Bouleallians.


Förmåner och skyldighet